Privacybeleid

I. PRIVACYBELEID
Laatste update: 18 februari 2021

 

1. PRIVACYAANPAK VAN STEELPARTS
1.1 www.Steelparts.com is een website en een mobiele applicatie (samen ons “platform”) eigendom van en beheerd door PLS international, Keukelsweg 4, 6114EZ Susteren (KVK 14018844) (“wij”, “onze”,”ons”). Wij verbinden ons ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming

Dit privacy beleid geeft aan hoe wij informatie die u identificeert of met u is verbonden persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

1.2 Voor de doeleinden van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken. Als u vragen hebt over dit Privacy beleid, kunt u de contactgegevens gebruiken die in sectie 13 hieronder worden gegeven om contact op te nemen.
Bovendien kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via sales@steelparts.eu

1.3 U moet er ook rekening mee houden dat we cookies gebruiken om toegang te krijgen tot informatie en deze op te slaan terwijl we toegang tot ons platform verlenen. U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies in ons Cookiebeleid.

 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN
2.1 We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u vrijwillig informatie rechtstreeks aan ons of via ons platform verstrekt. Dit kan informatie bevatten die u verstrekt wanneer u zich registreert om het platform te gebruiken, een account op ons platform aan te maken, een profiel op te zetten op Services en te interageren met andere gebruikers, een formulier in te vullen, feedback of recensies te geven over onze producten of platform, deel te nemen aan wedstrijden via ons platform, te corresponderen met ons, producten te kopen op het platform, u te abonneren op onze e-maillijsten of te reageren op enquêtes of promoties.

2.2 De categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, omvatten het volgende:

 • Contactgegevens: zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en adressen die aan uw account zijn gekoppeld
 • Profielinformatie: zoals uw contactgegevens (zoals hierboven) en andere informatie die u deelt wanneer u een account aanmaakt op Steelparts.nl
 • Opmerkingen en opinies: zoals opmerkingen en opinies die u deelt op de services van Steelparts.nl, wanneer u feedback of recensies geeft over onze producten of platform, of wanneer u reageert op onze enquêtes, wedstrijden en promotie.
 • Berichten aan ons of tussen gebruikers: berichten die u naar ons verzendt, zoals e-mail en schriftelijke correspondentie en berichten aan andere gebruikers die de services van Steelparts.nl gebruiken.
 • Betalings- en transactiegegevens: registratie van de producten en services die u bij ons koopt en de betaalmethode en creditcard-/betaalkaartgegevens die u voor de transactie gebruikt.
 • Uw voorkeuren: keuzes die u maakt, zoals voorkeuren voor kennisgeving en berichten of keuzes over hoe het platform wordt weergegeven.
 • Informatie over producten die u hebt bekeken: wij verzamelen informatie over de producten die u hebt bekeken op het platform, of die u hebt toegevoegd aan uw winkelmandje op het platform of op uw verlanglijstje op een tablet of vergelijkbaar apparaat.
 • Informatie over hoe u gebruikt maakt van en een verbinding maakt met de online service:
 • We verzamelen automatisch informatie over hoe u het platform gebruikt, zoals de pagina’s en links die u opent, het tijdstip dat u het platform bezoekt en de duur dat u zich op het platform bevindt, het platform waarvan u komt of waar u naartoe gaat na het verlaten van het platform en de selecties en keuzes die u maakt bij het gebruik van het platform.
 • We verzamelen ook automatisch informatie over de computer of andere elektronische apparaten die u gebruikt om verbinding te maken met het platform, zoals details over het type apparaat (dat unieke apparaat-identificerende nummers kan bevatten), het besturingssysteem, de browser en toepassingen die via het apparaat met het platform zijn verbonden, uw internetprovider of mobiele netwerk, uw IP-adres en het telefoonnummer van uw apparaat (als het er een heeft).
 • Doorgaans is de informatie die we verzamelen over hoe u het platform gebruikt of ermee verbinding maakt, gekoppeld aan uw apparaat.
 • Informatie over uw locatie: behalve de informatie die u ons wilt verstrekken, verzamelen wij geen informatie over uw precieze locatie. Het IP-adres van uw apparaat kan ons helpen bij het bepalen van een geschatte locatie, maar dit is niet nauwkeuriger dan de stad, staat of het land waarin u uw apparaat gebruikt.
 • Informatie over de plaats van aankopen: we zullen op een doorzoekbare kaart een catalogusafbeelding weergeven van elke aankoop die via ons platform wordt gemaakt als een manier om de geschatte locatie te tonen van het leveringsadres dat klanten opgeven bij een aankoop. Wij onthullen geen persoonsgegevens op onze kaart en tonen alleen onze catalogusafbeelding van de aankoop door te verwijzen naar de postcode van het leveringsadres.
 • Informatie verstrekt door andere gebruikers: soms verstrekken andere bezoekers van ons platform uw persoonsgegevens. Andere bezoekers kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens aan ons verstrekken wanneer zij u uitnodigen om het platform te gebruiken of via de services van Steelparts.nl.
 • Informatie van organisaties voor fraudepreventie: waar dit wettelijk is toegestaan, kan ons bij vermoeden van frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw account informatie worden verstrekt door kredietreferentie-, fraude- en criminaliteitspreventieorganisaties.

2.3 We verzamelen ook automatisch onrechtstreeks persoonsgegevens van u, zoals informatie over de pagina’s die u bekijkt op het platform of het apparaat waarmee u verbinding maakt met het platform, of de producten die u toevoegt aan uw verlanglijstje met een tablet of vergelijkbaar apparaat.

2.4 We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van Facebook via zijn verbindingsfunctionaliteit: de ontvangen informatie omvat inloggegevens en profielinformatie zoals uw inlogtoken, gebruikersnaam en foto en andere informatie van die service zoals toegestaan door u en die service.

 

3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN
3.1 We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor de hieronder specifiek beschreven doeleinden:

 • Contactgegevens: we gebruiken uw contactgegevens zodat we met u rechtstreeks kunnen communiceren via de telefoon, sms-berichten of e-mail, in het bijzonder over vragen, kwesties en zorgen die we hebben vastgesteld die u of andere gebruikers betreffen. We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u informatie te sturen over gelijkaardige producten en services waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren (dergelijke mededelingen zullen in overeenstemming zijn met uw marketingvoorkeuren, zoals in meer detail uitgelegd in sectie 5 hieronder).
 • Profielinformatie: wij gebruiken uw profielinformatie om de services van Steelparts.com aan u te verstrekken en om ervoor te zorgen dat u met onze gebruikers kunt communiceren zoals toegestaan door de functionaliteit van de service en uw voorkeuren die u kunt instellen door gebruik te maken van de “mijn voorkeur”-functionaliteit op uw profielpagina.
 • Opmerkingen en opinies: we zullen uw opmerkingen en opinies gebruiken om gelijkaardige producten en diensten te bepalen die u kunnen interesseren en om de service van Steelparts.com aan u te verstrekken en ervoor te zorgen dat u met onze gebruikers kunt interageren zoals toegestaan door de servicefunctionaliteit en uw voorkeuren die u kunt instellen door de “mijn voorkeur”-functionaliteit op uw profielpagina te gebruiken.
 • Betalings- en transactiegegevens: we gebruiken uw betalings- en transactiegegevens die u verstrekt om de betaling te verwerken voor elk product of dienst die u van ons koopt. We kunnen ook de geschiedenis van uw transacties met ons gebruiken om gelijkaardige producten en services te bepalen die voor u interessant kunnen zijn.
 • Berichten voor ons of andere gebruikers: we zullen berichten gebruiken die u ons stuurt om ons te helpen te reageren op elke vraag, probleem of bezorgdheid die u aankaart en om de services van Steelparts.com aan u te verstrekken en ervoor te zorgen dat u kunt communiceren met onze gebruikers zoals toegestaan door de servicefunctionaliteit en uw voorkeuren die u kunt instellen door het gebruik van de “mijn voorkeur”-functionaliteit op uw profielpagina.
 • Uw voorkeuren: we zullen uw voorkeursinstellingen gebruiken die u kunt instellen met [methode invoegen waarmee gebruikers dergelijke voorkeuren kunnen instellen] met het oog op het verstrekken van meldingen, berichten, weergave van het platform en het volgen van andere keuzes die u kunt maken over hoe het platform aan u wordt getoond.
 • Informatie over producten die u hebt bekeken: wij gebruiken deze informatie om u herinneringen en verdere informatie over deze producten te sturen. We zullen deze informatie ook gebruiken om gelijkaardige producten en services te vinden die voor u interessant kunnen zijn.
 • Informatie over hoe u gebruik maakt van en verbinding maakt met de online service: wij gebruiken deze informatie om het platform aan u te presenteren op uw apparaat. We zullen deze informatie ook gebruiken om gelijkaardige onderwerpen, producten en services te bepalen die voor u interessant kunnen zijn.
 • Informatie over uw locatie: we kunnen een geschatte locatie gebruiken om te garanderen dat de inhoud op het platform relevant is voor de stad, staat of het land waarin u uw apparaat gebruikt. We zullen uw exacte locatie niet verzamelen of volgen zonder uw toestemming.
 • Informatie over de locatie van aankopen: we gebruiken deze informatie om te laten zien welke soorten aankopen in een bepaald gebied worden gedaan op een doorzoekbare kaart en om gebruikers in staat te stellen contact op te nemen met andere gebruikers over hun aankopen, afhankelijk van uw voorkeuren die u kunt instellen met behulp van de “mijn voorkeur”-functionaliteit op uw profielpagina.
 •  Informatie verstrekt door andere gebruikers: we gebruiken uw persoonsgegevens die zijn opgenomen in de berichten die door een andere gebruiker aan ons zijn verzonden om te reageren op elke vraag, probleem of bezorgdheid die ze aankaarten of om u de services van Steelparts.com aan te bieden en ervoor te zorgen dat u kunt communiceren met onze gebruikers zoals toegestaan door de servicefunctionaliteit en uw voorkeuren die u kunt instellen met [methode invoegen waarmee gebruikers dergelijke voorkeuren kunnen instellen]. We zullen uw persoonsgegevens gebruiken die zijn opgeslagen in formulieren die door andere gebruikers zijn ingediend om contact met u op te nemen, als u aangeeft dat u een mededeling van ons wilt ontvangen.
 • Informatie over frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw account: we zullen informatie over frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw account gebruiken om fraude of criminaliteit te voorkomen.
 • Alle persoonsgegevens op geaggregeerde basis: we gebruiken alle persoonsgegevens die we verzamelen om:
 • het platform en onze procedures en processen te monitoren en te verbeteren;
 • om ons te helpen nieuwe producten en services te ontwikkelen.

3.2 We kunnen de door ons verzamelde informatie anonimiseren en samenvoegen (zodat deze u niet identificeert). We kunnen geanonimiseerde informatie gebruiken voor doeleinden zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse, het verbeteren van het platform, het ontwikkelen van nieuwe producten en functies of het weergeven van informatie over de aankopen via ons platform, zoals de meest populaire aankopen of aankopen op basis van een geschatte locatie.

3.3. Wij verwerken uw persoonsgegevens

 • met uw toestemming,
 • wanneer we dit nodig hebben om een overeenkomst met u uit te voeren (bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst),
 • waar we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer het nodig is om deze te bewaren in geval van mogelijke geschillen), en/of
 • wanneer het in onze legitieme belangen is om dit te doen en wanneer deze belangen niet worden tenietgedaan door uw gegevensbeschermingsrechten. We hebben bijvoorbeeld een legitiem belang bij het aanbieden en leveren van Steelparts producten en -services, het ontmoedigen van fraude en het uitvoeren van direct marketing.

 

4. INFORMATIE DIE WE DELEN MET DERDEN
4.1 We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Onze gebruikers: wij en u kunnen uw informatie delen met andere gebruikers als onderdeel van onze service, zodat u kunt communiceren met onze gebruikers zoals toegestaan door de servicefunctionaliteit en uw voorkeuren die u kunt instellen met behulp van de “mijn voorkeur”-functionaliteit op uw profielpagina.
 • Bedrijven die tot dezelfde groep behoren als wij: onze dochterondernemingen (d.w.z. elke organisatie die we bezitten of beheren) of ons uiteindelijke holdingbedrijf (d.w.z. elk bedrijf dat eigenaar is van of zeggenschap heeft over ons) en alle dochterondernemingen waarvan het eigenaar is. Deze bedrijven zullen uw persoonsgegevens alleen op dezelfde manier gebruiken als wij dat kunnen onder dit Privacybeleid.
 • Dienstverleners, partners en adviseurs: derden die ons een service verlenen, met ons samenwerken bij bepaalde zakelijke activiteiten, ons adviseren of werken met andere zakelijke capaciteiten. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een externe leveringsdienst om alle producten die u koopt op uw postadres te bezorgen. We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan onze marketing- en andere zakelijke partners en andere zorgvuldig geselecteerde derden die u misschien andere goederen of diensten willen aanbieden waarvan wij of zij hebben vastgesteld dat ze voor u interessant kunnen zijn. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies of uw marketingvoorkeuren (indien van toepassing) en zijn verplicht uw gegevens te beveiligen.
 • Kopers van ons bedrijf: persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of overgedragen aan kopers of potentiële kopers van ons bedrijf of een van onze activa als onderdeel van de verkoop.
 • Wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere partijen om wettelijke redenen: derden aan wie we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of aan wie we uw persoonsgegevens moeten geven om onze rechten, eigendommen of veiligheid of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen en om illegale activiteiten en inbreuken op een overeenkomst die we met u hebben op te sporen en te onderzoeken.

 

(i) INFORMATIE DAT WE VAN U VERZAMELEN

 • We verzamelen en verwerken enkele of alle van de volgende soorten informatie van u:
 • Informatie die u verstrekt wanneer u een functie aanvraagt. Dit omvat informatie die wordt verstrekt via een online vacaturesite, via e-mail, persoonlijk tijdens interviews en / of op een andere manier.
 • In het bijzonder verwerken wij persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, adres, geboortedatum kwalificaties, ervaring, informatie met betrekking tot uw arbeidsverleden, vaardigheden en ervaring die u aan Steelparts verstrekt.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we een registratie van die correspondentie bijhouden.
 • Een verslag van uw voortgang tijdens het aanwervingsproces dat wij mogelijk uitvoeren.

 

(ii) WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING

 • We vertrouwen op legitiem belang als de wettelijke basis waarop we je persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Onze legitieme belangen zijn de werving van personeel voor ons bedrijf.

 

(iii) HET DOEL VAN DE VERWERKING

 • We gebruiken uw informatie op de volgende manieren:
 • Om uw sollicitatie in overweging te nemen met betrekking tot een functie waarvoor u hebt gesolliciteerd.
 • Uw aanvraag in overweging nemen met betrekking tot andere rollen.
 • Om met u te communiceren over het wervingsproces.
 • Om alle informatie die wij van u ontvangen te verbeteren met informatie die is verkregen via externe gegevensproviders.
 • Om geschikte kandidaten te vinden om onze vacatures te vervullen.
 • Om onze serviceproviders en partners (zoals de vacaturesites waarmee u mogelijk hebt gesolliciteerd) te helpen hun services te verbeteren.

 

(v) GEAUTOMATISEERD BESLUIT MAKEN / PROFILEREN

 • We kunnen de technologie van een serviceprovider gebruiken om geschikte kandidaten voor Steelparts te selecteren om te overwegen op basis van criteria die uitdrukkelijk door ons zijn geïdentificeerd of typisch zijn voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd. Het proces van het vinden van geschikte kandidaten gebeurt automatisch, maar elke beslissing over wie we zullen inschakelen om de vacature in te vullen, wordt genomen door onze medewerkers.

 

(vi) BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

 • Zoals hierboven uiteengezet, geven we uw informatie door aan onze externe dienstverleners, die deze alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en zoals anderszins wettelijk vereist.

4.2 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan iemand anders, behalve zoals hierboven uiteengezet, voor zover toegestaan door de wet en/of met uw toestemming. We kunnen derden geaggregeerde statistische informatie en analyses over gebruikers van het platform verstrekken, maar we zullen ervoor zorgen dat niemand kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie voordat we deze bekendmaken.

 

5. MARKETING EN RECLAME
5.1 E-mailmarketing: van tijd tot tijd kunnen we contact met u opnemen via e-mail met informatie over onze gelijkaardige producten en services waarvan wij denken dat deze u mogelijk interesseren als u ermee akkoord gaat [op het moment van registratie/verkoop]. Als u vervolgens niet wilt dat wij u e-mailmarketing sturen, gebruik dan de contactgegevens die in sectie 13 hieronder worden verstrekt. U kunt zich ook afmelden voor onze marketinge-mails door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we u sturen.

5.2 E-mailmededelingen over uw bestelling of wijzigingen in mijn Account  die wij bieden: we kunnen u e-mailmededelingen sturen over uw bestelling of wijzigingen in de manier waarop wij onze services aan u leveren.

5.3 Adverteren op de site en andere sociale media-websites: wij of onze reclamepartners kunnen u reclame tonen op ons platform of op andere platforms. Om dit te doen kunnen wij, of onze reclamepartners, informatie verzamelen over hoe u het platform of de soorten andere webpagina’s, inhoud en advertenties gebruikt waar u of anderen die het apparaat gebruiken dat verbonden is met het platform mee interageren, bezoeken of bekijken. De verzamelde informatie kan ook het IP-adres van het apparaat bevatten waarmee u verbinding maakt met het platform of het e-mailadres dat u ons of ons platform geeft. Wij, of onze reclamepartners, gebruiken de verzamelde informatie om ervoor te zorgen dat de advertenties die u op het platform of op andere platforms of in apps ziet (waar onze partners reclameruimte hebben) relevanter voor u zijn.

5.4 De technieken die onze reclamepartners gebruiken, herkennen het apparaat of e-mailadres dat u gebruikt. Doorgaans worden cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt om dit soort reclame te maken. U kunt meer te weten komen over cookies en hoe u ze kunt gebruiken door ons Cookiebeleid te lezen.

 

6. HET BEWAREN EN OVERDRAGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
6.1 Internationale overdracht van uw persoonsgegevens: de persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen in landen buiten het rechtsgebied waar u zich bevindt, waaronder in het bijzonder landen buiten de Europese Unie. Sommige van deze rechtsgebieden bieden verschillende beschermingsniveaus met betrekking tot persoonsgegevens en kunnen in bepaalde gevallen minder beschermend zijn dan het rechtsgebied waarin u woont. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming zijn met dit Privacy beleid.

6.2 We hebben door de Europese Commissie goedgekeurde standaard overeenkomstbepalingen ingevoerd of vertrouwen op alternatieve overdracht mechanismen om deze gegevens te beschermen. Een kopie van deze clausules is op verzoek beschikbaar voor uw inspectie door gebruik te maken van de contactgegevens die in sectie 13 hieronder worden verstrekt.

 

7. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS
7.1 U hebt mogelijk verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Marketing: zoals hierboven vermeld in sectie 5, kunt u ervoor kiezen dergelijke e-mails niet te ontvangen van ons door gebruik te maken van de contactgegevens die in sectie 12 hieronder worden verstrekt, of door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we u sturen.
 • Cookies: raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot ons gebruik van cookies.
 • Toegang, rectificatie, aansluitpoort, blokkering, voltooiing, verwijdering en update: u hebt het recht tot toegang, rectificatie, blokkering, aansluiting, vollediging, verwijdering en bijwerking van uw persoonsgegevens en om het gebruik ervan te beperken. U hebt ook het recht om meer informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar: in bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

7.2 U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen door gebruik te maken van de contactgegevens die in sectie 12 hieronder worden verstrekt. Alle aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld en vertragingen worden tot een minimum beperkt.

7.3 Er zijn uitzonderingen op deze rechten; toegang kan bijvoorbeeld worden geweigerd als daarmee persoonsgegevens over een andere persoon worden onthuld of als wettelijke bepalingen ons beletten dergelijke informatie openbaar te maken.

7.4 We hopen dat we uw vragen over hoe we uw gegevens verwerken op een bevredigende manier kunnen beantwoorden. Als u echter nog twijfels hebt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

7.5 Wanneer wij u vragen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij duidelijk maken of de gegevens waarom we vragen, moeten worden verstrekt zodat wij de producten en diensten aan u kunnen leveren of dat de informatie waarom wij vragen optioneel.

 

8.HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
8.1 Wij bewaren uw informatie, of uw account al dan niet actief is, voor zolang wij het nodig achten om onze zakelijke doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, auditvereisten, regelgevingsverzoeken of beschikkingen van bevoegde rechtbanken.

 

9. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
9.1 Het platform kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van externe platforms van onze partnernetwerken, adverteerders, partnerhandelaren, nieuwspublicaties, detailhandelaren en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze platforms volgt, houd er dan rekening mee dat deze platforms hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid aanvaarden. Raadpleeg de afzonderlijke beleidsregels voordat u informatie naar die platforms verzendt.

 

10. BEOORDELINGEN

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoo nsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

11. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID
11.1 We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, en wanneer we dit doen, zullen we de “laatst gewijzigde” datum bovenaan dit Privacybeleid updaten. Door deze pagina regelmatig te controleren, weet u altijd welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze delen met andere partijen.

 

12. KENNISGEVING AAN U
12.1 Als we u informatie over iets moeten verstrekken, of dit nu voor juridische of zakelijke doeleinden is, selecteren we wat volgens ons de beste manier is om contact met u op te nemen. Meestal doen we dit via e-mail of door een bericht op het platform te plaatsen. Het feit dat we u kennisgevingen kunnen sturen, weerhoudt u er niet van om u te kunnen afmelden voor bepaalde soorten contact zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

13. CONTACT MET ONS OPNEMEN
13.1 Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan sales@steelparts.eu of PLS International, Keukelsweg 4, 6114EZ Susteren, t.a.v.: Privacy Manager

 

II. COOKIEBELEID

Laatste update: 22 Maart 2021

1. SAMENVATTING
Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe PLS International H.o.d.n. Steelparts (“wij”, “ons” of “onze”) ze gebruikt op www.Steelparts.com (ons “platform”). We moedigen u aan om het beleid volledig te lezen, zodat u begrijpt welke informatie wij verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt.

2. WAT ZIJN COOKIES OF GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN?
Cookies (of gelijkaardige technologieën) zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en die op uw navigatieapparaat (zoals een computer of smartphone) worden gedownload wanneer u een platform bezoekt. Cookies kunnen worden herkend door het platform dat ze heeft gedownload of door andere platforms die dezelfde cookies gebruiken. Dit helpt platforms te weten of het navigatieapparaat ze eerder heeft bezocht.

3. WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?
Cookies doen veel verschillende taken, zoals ons helpen begrijpen hoe ons platform wordt gebruikt.  Dat doen we, zodat u efficiënt tussen pagina’s kunt navigeren, uw voorkeuren kunt onthouden en in het algemeen uw navigatie-ervaring kunt verbeteren. Cookies kunnen er ook voor zorgen dat informatie en reclame die u online ziet relevanter is voor u en uw interesses.

4. WELKE SOORTEN COOKIES WORDEN GEBRUIKT DOOR Steelparts?
De soorten cookies die op ons platform worden gebruikt, kunnen over het algemeen in een van de volgende categorieën worden ingedeeld: strikt noodzakelijk; analytisch; functionaliteit; reclame; en sociale media. U kunt meer informatie vinden over elke categorie van cookies in de onderstaande tabel.

Strikt noodzakelijk
Deze cookies zijn essentieel om ons platform te laten werken. Ze stellen u in staat Cookies om door het platform te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies, kunnen services die voor u noodzakelijk zijn om ons platform te gebruiken zoals toegang tot beveiligde gebieden niet worden verstrekt.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe mensen ons platform gebruiken; we gebruiken bijvoorbeeld cookies van Google Analytics om ons te helpen begrijpen welke pagina’s het vaakst worden bezocht, hoe mensen van de ene link naar de andere navigeren en of ze foutmeldingen krijgen van bepaalde pagina’s. Over het algemeen geven deze cookies ons analytische informatie over hoe ons platform presteert en hoe we het kunnen verbeteren.

Functionaliteitcookies
Met deze cookies kunnen wij uw keuzes onthouden en ons platform afstemmen om u verbeterde functies en inhoud te bieden. Bijvoorbeeld, deze cookies kunnen worden gebruikt om uw gebruikersnaam, taalkeuze of landselectie te onthouden en kunnen ook worden gebruikt om uw wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in tekst grootte, lettertype en andere delen van pagina’s die u kunt aanpassen.

Reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om reclame weer te geven die relevanter is voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van de reclamecampagne te helpen meten. Ze onthouden dat u een platform hebt bezocht en deze informatie kan worden gedeeld met andere organisaties zoals reclamepartners. Dit betekent dat u na uw bezoek aan ons platform elders op het internet enkele advertenties over onze services kunt zien.

Sociale media cookies
Om uw internetervaring te verbeteren en het delen van inhoud te vergemakkelijken. Kunnen sommige pagina’s op ons platform tools of toepassingen bevatten die gekoppeld zijn aan externe sociale mediadienstverleners zoals Facebook of Pinterest. Via deze tools of toepassingen kan de sociale mediadienstverlener zijn eigen cookies op uw apparaat plaatsen. We hebben geen controle over deze cookies en u moet het platform van de sociale mediadienstverlener raadplegen voor meer informatie over hoe zij cookies gebruiken.

5. HOE LANG BLIJVEN COOKIES OP MIJN BROWSER?
Hoe lang een cookie op uw navigatieapparaat blijft, hangt af van het feit of het een “blijvende” of “sessie”-cookie is. Sessiecookies blijven alleen op uw apparaat totdat u stopt met navigeren. Blijvende cookies blijven op uw navigatieapparaat nadat u bent gestopt met navigeren totdat ze verlopen of worden verwijderd.

6. COOKIES VAN EERSTE EN DERDE PARTIJEN
“Eerste partijcookies” zijn cookies die bij ons horen en die we op uw apparaat plaatsen. “Cookies van derden” zijn cookies die door een andere partij op uw navigatieapparaat worden geplaatst wanneer u ons platform bezoekt. U moet de website van de derde partij raadplegen voor meer informatie over hoe zij cookies gebruiken.

7. HOE U COOKIES VAN DIT PLATFORM KUNT BEHEREN
U kunt meestal de browser gebruiken waarmee u dit platform bekijkt om cookies in te schakelen, uit te schakelen of te verwijderen. Volg hiervoor de instructies van uw browser (meestal te vinden in de instellingen “Help”, “Tools” of “Edit”). Houd er rekening mee dat als u uw browser instelt om cookies uit te schakelen. Mogelijk heeft u dan geen toegang meer tot de beveiligde delen van het platform. Tevens kunnen andere delen van het platform mogelijk ook niet meer goed werken.
Hieronder staan links naar het beheer van cookies en privacy in de populairste browsers:

 • Apple iPhone Safari
 • Android Chrome
 • Chrome
 • FireFox
 • Internet Explorer Edge
 • Internet Explorer

Sommige derde partijen kunnen advertentiecookies gebruiken om informatie over uw browse activiteit te verzamelen. Zodat ze u platformreclame kunnen leveren die relevant is voor uw interesses. De advertentie industrieën in de EU hebben schema’s ontwikkeld om u te helpen geen cookies meer te ontvangen, die voor deze doeleinden worden gebruikt. Meer informatie over de EU-regeling vindt u op www.youronlinechoices.eu.

8. WIJZIGINGEN
Informatie over de door ons gebruikte cookies kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dus controleer regelmatig of er wijzigingen zijn. De laatste wijzigingsdatum van dit document wordt bovenaan deze pagina weergegeven.

9. VRAGEN?
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid? Altijd welkom en dienen te worden gericht aan info@steelparts.nl of PLS International, Keukelsweg 4, 6114EZ Susteren , t.a.v.: Privacy Manager.